Menu:

Otevírací doba terénní formy poskytování

 

Terénní forma – sociální služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta, v rámci této formy služby je poskytován i doprovod do různých institucí. S klienty pracujeme individuálně i prostřednictvím skupinových aktivit. U níže uvedených činností, které jsou cílené na rozvoj dovedností, přistupujeme nejprve k mapování potřeb, aktuálních dovedností atd., ale i silných stránek a dalších zdrojů klientů. U níže uvedených činností, které jsou cílené na rozvoj dovedností, přistupujeme nejprve k mapování potřeb, aktuálních dovedností atd., ale i silných stránek a dalších zdrojů klientů. Věnujeme se i vyhodnocování dopadů poskytnuté služby.

 

PO - PÁ                 8:00 – 16:00 hodin

Mimo uvedené časy v rozmezí PO-PÁ po individuální domluvě.

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás