Menu:

Formy podání stížnosti

  • klient může stížnost podat ústně, v písemné podobě, elektronicky, anonymně nebo telefonicky – všechny stížnosti mají stejnou váhu nehledě na způsob podání a budou standardně vyřízeny
  • v případě ústního podání stížnosti vyplní příslušný zaměstnanec s klientem formulář Podání stížnosti, který předá klientovi k přečtení a k podpisu.

Formulář ke stažení

(pdf; 24 KB)

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás