Menu:

      

         
          EUMMT_Barevn.png

                                   

   Realizovaný projekt: MŠ Začít spolu IV.                  

                                       
Realizace projektu: 01.01.2023 - 31.12.2024
Projekt schválený ve výzvě MŠMT- Operační program Jan Amos Komenský (2021-2027) s názvem Začít spolu IV je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání. Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy a realizaci projektových dnů.
 
 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás