Menu:

Předškolní příprava romských dětí v Broumově (podpořený MŠMT)

Cíl a popis projektu

Projekt-predskolni-vzdelavani-POSEZENI-S-RODICI-A-DETMI-PFO1040-2002822.jpg

Cílem projektu je podporovat pravidelně v průběhu celého roku 10 až 15 romských dětí v předškolním věku a jejich rodičů ze sociokulturního znevýhodňujícího prostředí ve městě Broumov v jejich připravenosti na úspěšné zahájení školní docházky.

Dalším záměrem projektu je prevence a náprava řeči, ale také rozvoj všech složek sdělování s následným rozvojem psychiky sociálního aspektu komunikace a osobnosti dětí. Náš projekt je zaměřen na interakci mezi učitelem logopedem- dítětem -asistentem pedagoga – rodiči

Realizací projektu bude dosaženo:

  • Zvýšené informovanosti a ochoty a snahy rodičů spolupracovat v předškolním vzdělávání
  • Předškolní děti dosáhnou pokroku v dovednostech a znalostech

 

Hlavní problematikou současného stavu dětí je zhoršená úroveň kvality komunikačních schopností, na kterou má vliv rodinné prostředí ze kterého děti pochází. Většinou se jedná o nepodnětné prostředí s jazykovou a gramatickou odlišnosti.

globalni-cteni.jpgAktivita č. 1 – předškolní příprava


Tři dny v týdnu bude vytvořen dopolední program práce s romskými dětmi v předškolním věku. Cílem tohoto programu je rozvíjet jejich dovednosti a znalosti s cílem zlepšit jejich připravenost na vstup do školy a působit na jejich motivaci jít vstoupit do mateřské školky. Pro práci s dětmi budou využity speciální přípravy, které vzniky z projektu Metodika práce s rodičí dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Tyto přípravy jsou osvědčené a víme, že romské děti nemají potíže pracovat s pracovními listy ani s dalšími aktivitami.

Program pro děti bude probíhat v prostorech ZŠ-Kladská v Broumově. Konkrétně bude program probíhat od 8:00 do 11:00 hod. V případě zájmu rodičů může být konkrétní doba upravena. Program budou zabezpečovat dva kvalifikovaní pracovníci. Touto aktivitou bude podpořeno celkem 10 až 15 romských dětí předškolního věku.

Mimo jiné se projekt bude také odrážet v těchto logopedických činnostech:

individuální a skupinové terapie s 10-15 předškoláky se zaměřením na dechová, artikulační, fonační, gramatická, rytmizační a intonační cvičení.

Logopedická péče učitelky (asistent logopeda) bude probíhat každý den, logopedické praktiky se budou prolínat v každodenní činnosti třídy. Individuální logopedickou péči bude učitelka (asistent logopeda) provádět podle aktuálních potřeb každého předškoláka.

POSEZENI.jpgAktivita č. 2- zapojení rodin dětí

Tato aktivita bude probíhat souběžně s aktivitou č. 1. Naším cílem bude zapojit rodiče do přípravy v průběhu aktivity č. 1. Budou vybrány po domluvě s rodiči dětí, konkrétní dny, kdy se alespoň na 1 hodinu zapojí do práce se svými dětmi. Dále bude vždy po dobu realizace aktivity č. 1 přípraven program pro rodiče dětí, který bude spočívat v diskusi nad konkrétními tématy spojenými se vzděláváním jejich dětí.

Fotogalerie - projekt č. 1

Posezení s rodiči a dětmi

Farma Wanet

Psovod

Výroba sluníček

Malujeme sluníčko

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
         

Výroba čarodějnice

DEN ZEMĚ

Jarní osení z naší školičky

Malované kraslice

Velikonoční dílny

 6.jpg  7.jpg  8.jpg  9.jpg  10.jpg
         

Puzzle

Modelování

Prstová technika

Globální čtení

 
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg  

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás