Menu:

Provoz školky

Provoz mateřské školy a organizace dne v mateřské škole

  • provoz mateřské školy je od 7,00 hodin do 15,00 hodin

  • kapacita je 28 dětí ve 2 heterogenních třídách

  • děti se scházejí zpravidla do 8,30 hodin, avšak možný příchod je kdykoliv během dne výjimečně i pravidelně

  • po obědě si rodič může dítě vyzvednout výjimečně i pravidelně od 12,00

  • rodič je povinen své dítě vyzvednout a opustit areál školy do skončení provozu mateřské školy (tj. do 15,00 hodin)

Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru.

Denní program:

7.00 – 11.00

příchod dětí, předávání dětí pedagogickým pracovnicím,

volně spontánní zájmové aktivity, hry, skupinová i individuální práce s dětmi, speciální skupinová i individuální logopedická péče,přesnídávka, řízené činnosti a aktivity, pohybové hry, jejichž součástí je ranní cvičení,ranní kruh, hygiena, ovocná nebo zeleninová přesnídávka, pobyt dětí venku, nebo náhradní program, hodnotící kruh

11.00 – 11.30

oběd dětí

11.30 – 13.30

hygiena, příprava dětí k odpočinku na lehátkách

odchod dětí domů, odpočinek na lehátkách, spánek, poslech pohádek, relaxace,

alternativní odpočinek - děti, které mají menší potřebu spánku, si mají možnost zvolit klidnou činnost u stolečku ve třídě, odpolední svačina

14.00 – 15.00

odpolední blok činností a aktivit, rozšířená vzdělávací nabídka,

skupinová i individuální práce, volné spontánní aktivity dětí, pohybové hry, odchod dětí domů

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás