Menu:

 

Mateřská škola Začít spolu

Kladská 164, Broumov 55001

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Kurová

Telefon na ředitelku: 608 784 332 

 Kontakt na vedoucí učitelku: 731 466 994

 IČO: 03189872ŘEDITELKA: Mgr. Lenka Kurová


Vedoucí učitelka: Mgr. Božena Trejtnarová 

učitelka: Diana Pfeiferová

asistenti pedagoga: Martina Macounová

                                 Dana  Jirmanová


pomocná síla:   Růžena Chromá

 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás