Menu:

Klub nejsme sami

 

Projektem nabízíme klientům (rodiče samoživitelé, děti vyrůstající s jedním rodičem a děti v náhradní rodinné péči):

  • odlehčovací
  • terénní a asistenční,
  • odbornou a poradenskou službu
  • výlety
 

Odlehčovací služba

Rodičům odlehčovací služba podpoří i psychicky, jelikož s dětmi tráví 24 hodin denně.  Jakmile děti začínají rodičům vzdorovat a jsou s nimi sami doma, cítí se utrápeně, nešťastní a nervózní.  Jakmile děti dochází do klubu, rodiče se na děti těší, jsou šťastnější a mají pocit, že jsou lepší maminkou/tatínkem. Často se rodičům stává, že ztrácí motivaci ke vzdělání, rozšíření obzoru, komunikace a řešení běžných záležitostí.

 

Terénní a poradenské služby

Terénní program patří mezi nejčastější poskytovatelnou službou pro klienty (rodiče samoživitelé, děti vyrůstající s jedním rodičem), která probíhá v domácnosti klienta. 

 

Cíl projektu

Pomoc klientům (rodičům samoživitelům, dítě vyrůstající s jedním rodičem, děti v náhradní rodinné péči), kteří jsou ve stresu spojený s životní situací, cítí osamělost a pociťují vlastní selhání. Klientům pomocí vzdělávacích seminářů se zvýší kvalita rodičovských dovedností, finanční gramotnost, zlepšení jejich situace, zlepšení informativnosti atd.. Rodiče by také neměly zapomínat, že by měli zastávat i jiné životní role jako je kamarádka/ kamarád, žena/ muž atd.Fotogalerie:

 

Workshop Vánoce, tradice, vánoční věnec

CIMG8443.JPG

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás