Menu:

Časová dostupnost

  1. Pěstouni se mohou na svého klíčového pracovníka nebo vedoucího pracovníka obracet telefonicky mimo dny pracovního klidu kdykoli v pracovní době.
  2. Kontaktní centrum je umístěno na adrese sídla poskytovatele, Soukenická 16, 550 01 Broumov. Úřední hodiny kontaktního centra jsou každé pondělí od 15.00 do 17.00hod kdy je možno dostavit se bez ohlášení a řešit jakékoli problémy či dotazy, týkající se pěstounské péče nebo předmětu této dohody, a to i anonymně.
  3. Osobní jednání s vedoucím pracovníkem Podpory pěstounů je možné po vzájemné domluvě s pracovníkem Mgr. Božena Trejtnarová tel: 731466994
  4. Mimo pracovní dobu mohou pěstouni v případě naléhavé situace kontaktovat policii ČR, který následně informuje pracovnici OSPOD, která má pohotovost.

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás