Menu:

Projekt předškolní vzdělávání - JARNÍ OSENÍ Z NAŠÍ "ŠKOLIČKY"

 9.5.2014

K jaru patří sázení jarního osení. Každý jsme dostali svůj kelímek, do kterého jsme nasypali hlínu, vložili jsme semínka a ty jsme přikryli zase hlínou. Nakonec jsme kelímek s hlínou  zalili vodou. Úkol se nám moc líbil. Potom jsme každý den sledovali co se s našimi semínky děje. V půli týdne už nám vyrašila první travička. To bylo radosti!!! 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás