Menu:

Zprávy z Komunitního centra Broumov

30.1.2015

Zpravy-z-Komunitniho-centra-Broumov-PFO1040-2005191.JPGV lednu 2015 jsme obnovily činnost sociální služby- sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Tato služba se poskytuje v ulici Soukenická 16, Broumov s názvem Komunitní centrum. V těchto prostorách probíhají a poskytují se služby ambulantně denně od 13-17 hodin. Terénní služby jsou poskytovány od pondělí do čtvrtka od 9-17hodin dle předchozí domluvy.

Máme mezi sebou nové pracovnice, které se postupně seznamovaly s chodem zařízení, principy a cíly poskytované služby. Dvě pracovnice se zároveň začaly vzdělávat, aby splnily kvalifikaci. Kurz úspěšně zvládly. Všechny pracovnice budou plně kvalifikované pro svoji práci. Posláním sociálně aktivizační služby je předcházet sociálnímu vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. V současné době evidujeme ve stavu 41 rodin, tedy celkem 138 registrovaných klientů z toho 78 klientů ve věku 15 a více (37 mužů a 41 žen), kteří pravidelně využívají naše poskytované služby.

Postupně pracovnice kontaktovaly případné zájemce o službu v terénu. Někteří zájemci o službu přišli do Komunitního centra z vlastní iniciativy. Podařilo se nám oslovit dostatečný počet dnes již klientů, se kterými pracujeme nad nejrůznějšími problémy. První čtvrtletí tohoto roku bylo z pohledu jednotlivých kauz velice náročné. Čím dál častěji jsme se v tomto období setkávali s náročnými kauzami, které nespadají do kompetencí sociálně aktivizační služby, proto jsme odkázali některé klienty do jiných zařízení.

I nadále, v našem Komunitním centru probíhá školení pod vedení lektorky paní Mgr. H. Kožíškové. Učíme se dívat na naší práci z jiného pohledu a hlavně chceme poskytovat sociální službu efektivně a znát i naše hranice.

Naše služba není zaměřena jen na řešení problému jednoho jedince, ale pracuje s celou rodinou. Řešíme tak problém komplexně. V našem zařízení nabízíme přípravu do školy a na budoucí povolání. Tato aktivita je hojně využívaná a děti navštěvují zařízení pravidelně každý den. Ambulantní služba nezahrnuje pouze poradenství, terénní práci a přípravu do školy, ale máme denně otevřen klub Komunitního centra, kam dochází děti a mládež našich klientů a probíhají zde nejrůznější aktivizační činnosti.

Aktivita je součástí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která je financována z ESF prostřednictvím OP LZZ, projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III" Autor:Mgr. Lenka Kurová

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás