Menu:

Mateřská školka - ZAČÍT SPOLU


Poslání MŠ

Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, cestou přirozené výchovy a tím je připravit pro školu a pro život, s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte. 

Mateřská škola pracuje ve vzdělávacím programu Začít spolu, který klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti.

Úspěšně pracuje se sebehodnocením dětí, který posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení. 

 

Náš cíl 

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání
  • Rodič jako vítaný partner školky
  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

 

   Bez_nzvu.png

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás