Menu:

 

 

sablony22

 

Projekt schválený ve výzvě MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II.“

s názvem

Začít spolu II.

je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt je zaměřen na personální podporu školky, která poskytne větší podporu zejména dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem. Dále se projekt zaměřuje na profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti, výměnu zkušeností s pedagogy z různých škol a spolupráci s rodinami dětí.

Realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

 

 Publicita_II..pdf

 

 

 

 

sablony22

 

Projekt schválený ve výzvě MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

s názvem

Začít spolu

je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt je zaměřen na personální podporu školky, která poskytne větší podporu zejména dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem. Dále se projekt zaměřuje na profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti, výměnu zkušeností s pedagogy z různých škol a spolupráci s rodinami dětí.

Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

 

 

Povinná_publicita-šablony.pdf

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás