Menu:

Mapa standardů SPO

 

Standard č. 1 - Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby
Jakou podporu nabízíme. Proč a jak ji poskytujeme. Komu ji nabízíme. Kdy a kde ji poskytujeme.

Standard č. 2 – Ochrana práv a chráněných zájmů
Co děláme proto, aby Vaše práva nebyla porušována. Jak chráníme práva dítěte. Jak chráníme dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. V jakém střetu zájmu se můžeme ocitnout a jak tyto situace řešíme.

Standard č. 3 – Prostředí a podmínky
Jak zajišťujeme, aby výkon činností byl poskytován v důstojném prostředí.

Standard č. 4 – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby
Jak cílovou skupinu informujeme o poskytování sociálně-právní ochrany.
Kdy je možné cílové skupině odmítnout poskytnutí sociálně-právní ochrany.

Standard č. 5 – Podpora přirozeného sociálního prostředí
Jak podporujeme dítě ve vztazích s jeho přirozeným prostředím (rodinou, blízkými).
Jak při tom podporujeme ostatní osoby kolem dítěte.

Standard č. 6 – Personální zabezpečení
Jaké kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady musí pracovníci splňovat.
Jaké mají jednotliví pracovníci povinnosti a oprávnění.

Standard č. 7 – Přijímání a zaškolování zaměstnanců
Jak jsou pracovníci přijímáni, jaké požadavky musí splňovat.
Jak jsou noví pracovníci zaškolováni.

Standard č. 8 – Profesní rozvoj zaměstnanců
Jak se staráme o to, aby činnosti dle pověření byly pracovníky poskytovány kvalitně a bylo naplňováno poslání Centra náhradní rodinné péče.

Standard č. 9 – Pracovní postupy pověřené osoby
Kým a jakým způsobem jsou činnosti dle pověření poskytovány – od seznámení po ukončení spolupráce.

Standard č. 10 – Dohoda o výkonu pěstounské péče
Jak společně s Vámi uzavíráme, měníme a ukončujeme spolupráci.
Jak při tom spolupracujeme s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany.
Jak podporujeme pěstouny v rozvíjení dovedností potřebných ke kvalitní péči a výchově dětí.

Standard č. 11 – Předávání informací
Jak Vás a další osoby informujeme o průběhu naší spolupráce.
Jakým způsobem sdílíme informace o naší spolupráci s ostatním pracovníky.
Kdo Vám zajistí podporu v případě nepřítomnosti Vašeho pracovníka.

Standard č. 12 – Změna situace
Jak Vás a dítě Vám do péče svěřené podpoříme, abyste lépe zvládli významné změny ve vašem životě.

Standard č. 13 – Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany
Jak dokumentujeme průběh naší spolupráce.
Jak s touto dokumentací zacházíme.
Jak se můžete s touto dokumentací o spolupráci seznámit.

Standard č. 14 – Vyřizování a podávání stížností
Jak můžete vyjádřit svou nespokojenost či jakékoliv jiné podněty na kvalitu výkonu poskytovaných činností.
Jak to děláme, aby Vaše stížnosti byly vyřešeny k Vaší spokojenosti a vedly ke zvýšení kvality námi poskytovaných činností dle pověření.

Standard č. 15 – Rizikové, havarijní a nouzové situace
Jak postupujeme v případě rizikových, havarijních a nouzových situací.
Jak zajišťujeme, aby s těmito postupy byli seznámeni jak naši pracovníci, tak klienti.

Standard č. 16 – Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany
Jak zajišťujeme, aby námi poskytované činnosti byly co nejkvalitnější.
Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás