Menu:

SAS - Sociální služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SASRD) Komunitní centrum poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 o soc. službách

DĚLÍ SE DO 4 ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poslání

Posláním Komunitního centra, které poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je podpora rodiny s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace řešit krizové, tíživé a náročné situace ve svém životě. Podpora je směřována na celou rodinu, a to na základě jejich individuálních potřeb a možností.

Cílová skupina

Program je určen pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílová skupina jsou rodiče s dětmi případně prarodiče vychovávající děti/dítě do 18 let, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a etnické menšiny. Služby je poskytována v regionu Broumovsko.

Kapacita

Počet klientů 110 (Služba může být sjednána u ambulantní a terénní formy služby celkem pro max. 110 klientů - členů rodin.

Cíle

 • aktivizovat rodinu
 • posilovat rodičovské kompetence ke zvládání každodenních situací
 • zapojovat rodinu do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti
 • minimalizovat rizika ohrožení duševního a sociálního vývoje dítěte / rodiny
 • zmírnit dopady dlouhodobě nepříznivé situace rodiny

 

Principy

 • rovnost
 • diskrétnost
 • individuální přístup
 • dobrovolnost
 • zaměření na rodinu
 • nízkoprahovost
 • bezplatnost

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás